Den suveräna folkmusikorkestern för (mest) rysk musik.

Ordstävsboken

Under våra turnéer kors och tvärs i världen har en del mer eller mindre kloka saker uttalats av orkestermedlemmar. Detta har skrivits ned i en speciell anteckningsbok och sedan illustrerats av Jens Ahlbom. Ett axplock kan man se här:

Kall gröt är varmare än god. (efter Anders S)

En bra karl kläder sig själv. (efter Jonas N)

”Jag förstår inte varför jag sitter här och inget begriper?” (Uffe S)

”Titta, det ser precis ut som Jesus och de sju dvärgarna!” (Kajsa S, vid åsyn av SBB:s lunchbord någonstans i Norrland, blandar ihop begreppen)

Den här delen ska spelas samma fort som de andra domrorna, fast flera starkt. (fritt efter Anders S, under repetition av Säckpipan)

”När du blir känslosam, då rasslar du.” (sagt av Gunnar R till basistkollega apropå spelteknik)

Skall man stjäla en minaret bör man förvissa sig om ett bra gömställe. (efter Kari B)

Salta Lucia… (Cristina V ändrar kända sånger)

Den enda lyckliga insekten är skadeinsekten. (efter Lasse E)

Att skiljas är adjö en smula. (n.n.)